På Svenska

PÅ SVENSKA

Sankt Henriks ekumeniska konstkapell

Kontaktuppgifter

Sankt Henriks ekumeniska konstkapell

Seitskärsgatan 35
20900 Åbo
Finland

tel +358 (0)2 265 7777
email taide.kappeli@gmail.com

Inträde 5 euro,
barn under 15 år gratis

Öppettider

Maj–AugustiSeptember‐April
Måndag11:00-16:00stängd
Tisdag11:00-16:0011:00-15:00
Onsdag11:00-16:0011:00-15:00
Torsdag11:00-18:3011:00-18:30
Fredag11:00-16:0011:00-15:00
Lördag12:00-15:0012:00-15:00
Söndag12:00-15:0012:00-15:00

Se kalender ⟶

Video om Sankt Henriks ekumeniska konstkapell

(C) Eric Chatelain Photography


Hannu Konola – sedermera bildkonstnär och präst – drömde redan som ung om en plats där man utan skiljelinjer kunde samlas till andakt. Han drömde om ett rum där ljuset och konsten väcker människans djupaste känslor och där den immateriella verkligheten upplevs klarare än via det verbala uttrycket. En plats för glädje och hopp, en byggnad där man förnimmer det heliga, mötet mellan Gud och människa.

Först var fisken, eller egentligen en fiskformad träbit som arkitekt Matti Sanaksenaho täljde under en fiskefärd i Lappland. Det var så det vinnande förslaget i konstkapellets arkitekttävling fick sin början.

Från dröm till verklighet

Förberedelserna inför konstkapellets byggprojekt startade år 1991. Man valde byggplats, kartlade de deltagande samfundens målsättningar, grundade en understödsförening och utredde ekonomin. Man utlyste en planeringstävling där Sanaksenaho Arkkitehdit Oy i januari 1996 segrade med förslaget ”Ikhthys”. Kapellets arkitektur väckte genast stor internationell uppmärksamhet och den växande publiciteten och flera pris och utmärkelser sporrade till fortsatt medelinsamling för att genomföra byggprojektet. Den egentliga byggnadsplaneringen utfördes år 1999 och arbetet inleddes 2004. Kapellet invigdes den femtonde maj 2005 och fick namnet Sankt Henriks ekumeniska konstkapell efter Finlands nationalhelgon.

”Jesus Kristus, Guds son, Frälsaren”. Begynnelsebokstäverna i den tidiga kristendomens grekiska trosbekännelse bildar ordet IKHTHYS som betyder fisk, den kristna kyrkans äldsta symbol.

Stunder av vila och lycka

Kapellet har varit välbesökt ända sedan starten. Dess rykte som en plats av arkitektoniskt intresse har spridits vida omkring och vänner av byggnadskonst kommer från världens alla hörn för att se denna ”mystiska landskapsskulptur” – så benämnd av arkitekttävlingens jury – och uppleva den enastående stämningen i kapellet. I enlighet med den ekumeniska grundtanken har olika församlingar samlats till möten, fester, gudstjänster och bönestunder i kapellet. Som dopkyrka är kapellet stämningsfullt och intimt och för många par är kapellet vigselkyrkan de drömt om. Den fina akustiken gör kapellet till en populär konsertplats. Man samlas till poesimatinéer och allsång. Som utställningsutrymme är kapellet välutnyttjat. Via bildkonsten och arkitekturen har mången besökare upplevt en glimt av något större och mäktigare som fått tiden att stå still. Budskapet om frid och hopp har också tilltalat många patienter och deras anhöriga vid det intilliggande vårdhemmet Havs-Karina.

Upp mot kapellet

Konstkapellet ligger på ett backkrön omgivet av tallskog i Hirvensalo. Med tiden smälter den kopparbeklädda patinerade ytterväggen in i den omkringliggande naturens färgskala. Den skulpturliknande avskalade byggkroppen imponerar med sin storlek och redan vid första anblicken inser man att det är en sakral byggnad. Arkitekten fäste stor uppmärksamhet vid ankomsten till kapellet. Rampen som löper utmed framsidan leder uppåt mot en avsats där man svänger mot ingången. Intrycket av byggnadens väldiga omfång blir tydligare under färden uppför rampen, men vid dörren blir man överraskad: kapellet ser ut att krympa, intrycket blir nästan intimt.

Från det dunkla mot ljuset

Då man kommer in i entrén blir intrycket av de småskaliga dimensionerna ännu starkare och man blir igen överraskad då man träder in i själva kyrkosalen. Det smala av välvda linjer definierade inre rummet ger ett imponerande mäktigt intryck. I det dunkla kapellet fäster man ändå först uppmärksamhet vid det betagande ljuset vid altaret. Enligt arkitekten har han utöver symboliken i fisken och skeppet upplevt ”vägen från det dunkla mot ljuset” som en tredje symbol förankrad i kapellet.

Trä ger värme

Kapellets innerväggar består enbart av trä, finländsk furu. Den bärande konstruktionens trälaminatbågar delar upp de sammanhängande vägg- och takytorna som beklätts med furupanel. Detaljernas diskreta stil är ett bevis på den höga standarden i planering och byggande. De minimalistiskt formade bänkarna och altaret är likaså av trä. Besökaren upplever en djup harmoni. Det doftar, det hörs, det känns och det ser ut som trä. Trä var det naturliga valet av material. Trä är ekologiskt och därmed ett modernt byggnadsmaterial. För arkitekten var det viktigt att träet behåller sin skönhet med åren och därmed sammanbinder byggnaden på ett naturligt sätt med tidigare byggtraditioner. Träytan upplevs som vacker och varm. Också med tanke på akustiken är träet av central betydelse.

Varde ljus

Ljuset silar in i byggnadens främre del via de bågformade fönstren som sträcker sig från golv till tak. Fönstren består av konstnären Hannu Konolas tudelade glaskonstverk ”Passio” och ”Jubilate”.  Konola ville skapa ett konstverk som smälter in i kapellets arkitektur och stöder dess budskap. I arkitekttävlingen ingick en önskan om ett glaskonstverk som en väsentlig del av helhetslösningen. Ytan som påminner om is och reliefernas motiv har gjutits med en specialteknik där konstnären själv utvecklat reliefernas gjutformar. Gjutningen utfördes i Tyskland och glasen försågs med metallramar, som möjliggör en utvidgning vid olika temperaturer.  Högst upp, där relieferna möts finns små stjärnlika prismer. De symboliserar stunden då Gud sade: ”Varde ljus”. Första Moseboken förkunnar än i dag att ”ljuset kom, och Gud såg, att ljuset var gott”.

Lidande och glädje

Passio-reliefens yta i det norra fönstret täcks av snitt eller sår som betecknar lidande. I den nedre delen bildar snitten trianglar symboliserande Kristi sår. I konstverkets nedre del finns också tre viktiga ord: tro, hopp och kärlek. Ordet tro befinner sig ett stycke ifrån de två övriga och är därmed ett uttryck för finländarnas läggning. Passio-reliefens viktigaste budskap kan läsas längst ner. För dem som är nedbrutna av livets vedermödor har konstnären skrivit in Jesu ord: ”Jag är med eder alla dagar” (Matt. 28:20). Jubilate-reliefen (=Gläd er) på södra sidan verkar vid första anblicken helt abstrakt men vid en närmare granskning kan man urskilja en eldslåga och en duva som flyger ner. Båda är symboler för den Helige Anden.

Djävulen svimmar

Beroende på årstid och tid på dygnet varierar uttrycket i relieferna med växlande ljusstyrka och -riktning. Relieferna skyddar också stämningen i kapellet från visuellt oljud utifrån. Konstnär Konola ville att det inne i kapellet skulle finnas ”så mycket skönhet att djävulen skulle svimma redan vid tröskeln”.

Donationer

Kapellet upprättshålls av en privat understödsförening. Vi är tacksamma för allt stöd!

Bankkonto
IBAN FI70 5713 4560 9184 83
SWIFT (BIC) OKOYFIHH.

Insamlingstillstånd RA/2021/609