Päivä

03. - 31.05.2023
Päättynyt!

Aika

Koko päivä

Sara Ilveskorpi ja Aino Toivettula: Umbra

Samassa työhuoneessa Kemiönsaaressa työskentelevien Aino Toivettulan ja Sara Ilveskorven ensimmäinen yhteinen näyttely Umbra rakentuu Taidekappeliin fotopolymeerigrafiikasta, villisaviveistoksista ja videoteoksesta. Näyttelyn nimi Umbra (lat. hämärä tai varjo) viittaa vaikeatajuiseen kokemukseen, sumentuviin muistoihin ja monimutkaisiin tuntemuksiin. Taiteilijat kiinnittyvät aiheeseen omakohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä käsin, tarkkuudella piirtyvän viivan sekä yksityiskohtiin menevän tarkastelun kautta.

Taidetta sekä Suomessa että Yhdysvalloissa useammassa arvostetussa korkeakoulussa opiskellut taidegraafikko Aino Toivettula (s. 1951) on tehnyt mittavan uran. Hän työskentelee pääasiallisesti taidegrafiikan keinoin. Viime vuosina Toivettula on keskittynyt taidegrafiikan valokuvauksellisiin menetelmiin. Taidegrafiikassa Toivettulaa kiehtoo viiva ja tekstuuri. Teoksiaan hän työstää pikkutarkasti, kirkkaasti alusta saakka suunnitelmaa seuraten. Taiteensa perustana Toivettulalla on aina ollut hänen oma luontosuhteensa ja avoin ihmettely maailmankaikkeutta kohtaan. Teokset muodostuvat vahvasti taiteilijan lukeneisuuden pohjalta, johon sisältyy muun muassa filosofiaa, uskontokäsityksiä, antroposofiaa ja symboliikkaa. Taide prosessimaisena työskentelynä on Toivettulalle kuin meditaatiota. Aino Toivettula on Suomen taidegraafikoiden ja Turun taidegraafikoiden jäsen.

Sara Ilveskorpi (s. 1970) on valmistunut kuvataiteilijaksi (AMK) Turun Taideakatemiasta ja taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteen laitokselta. Tällä hetkellä hän työstää taiteellista väitöstutkimustaan Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella. Ilveskorpi on työskennellyt kuvataiteilijana monialaisesti. Viime vuosina hän on tehnyt keramiikkaveistoksia, videoteoksia ja taidegrafiikkaa. Ilveskorpi on Varsinais-Suomessa tunnettu myös yhteisötaiteellisista projekteistaan. Ilveskorven työskentely on paikkasidonnaista. Hän pyrkii tarkastelemaan ja ymmärtämään paikan yksilöllistä ekologiaa ja monilajisia vuorovaikutussuhteita. Ilveskorven työskentelyn kantavia teemoja ovat väliaikaisuus, pysyvyys ja resilienssi. Materiaalin tuntemus ja suhde materiaaliin yhdistää hänen työskentelynsä posthumanismin lisäksi uusmaterialismiin. Sara Ilveskorpi on Suomen Biotaiteen seuran, Turun taiteilijaseuran ja Suomen taidegraafikoiden jäsen.

Taiteilijatapaaminen Taidekappelissa keskiviikkona 17.5. klo 16 – 20 TurkuArt Afterwork -tilaisuuden yhteydessä. Lämpimästi tervetuloa!

Yhteystiedot

Aino Toivettula, p. 050 577 6109, at.toivettula@gmail.com

Sara Ilveskorpi, p. 040 540 1223, sara.ilveskorpi@gmail.com

Aino Toivettula: Puuhauta 2023

Sara Ilveskorpi: Brain off 2023