Päivä

01. - 29.04.2021
Päättynyt!

Aika

Koko päivä

Petra Kallio: Luonnon kautta

”Työskentelen lähtökohtaisesti perinteisten käsityölähtöisten taidegrafiikanmenetelmien, kuten puupiiroksen ja metalligrafiikkan kautta, mutta soveltaen esitystapaa uudella perinteisestä vapaammalla tavalla installaatioin ja vapaammin ripustuksin, sekä erilaisten painopohjien variaatioin.” – Petra Kallio

“Kuvataiteilija ja taidegraafikko Petra Kallion teoksissa liikutaan murrosten, elämän ja kuoleman, sekä elämän kiertokulun maastossa. Vahvasti naiseuden ja äitiyden teemoja aiemmassa tuotannossaan työstänyt Kallio on lisännyt taiteelliseen pohdintaansa myös kuoleman vääjäämättömyyden. Kallion teoksissa näkee kuitenkin aina hänen viehätyksen estetiikkaan ja taidegrafiikan tekniikoiden ihasteluun.” – Mia Nieminen, kuraattori

TAIDEKAPPELIIN NYT AJANVARAUKSELLA, SOITA 0440 550 370 TAI MEILAA taide.kappeli@gmail.com

Saatto, puupiirros kankaalle,2021