Päivä

01. - 30.10.2022
Päättynyt!

Aika

Koko päivä

Pentti Kaskipuron muistonäyttely: Hiljaiset asetelmat

Pentti Kaskipuron taidegrafiikkaa

Avajaiset 4.10.22 klo 18-20

Pyhän Henrikin Ekumeenisen Taidekappelin suunnittelu- ja rakennuskustannukset katettiin pitkälti lahjoitusvaroin. Yksi varainhankintakeino oli taidegrafiikan myynti. Sitä tarkoitusta varten valmistettiin grafiikkasalkku, joka sisälsi viisi värillistä grafiikanlehteä ja yhden mustavalkoisen, jonka tekijä oli taidegraafikko Pentti Kaskipuro.

Koska suuri osa Kaskipuron tuotannosta on tullut tutuksi monien aiempien näyttelyiden yhteydessä, Pro Kaskipuro yhdistys halusi tuoda Taidekappeliin salkkujen kätköihin piilotettuja teoksia. Pentti Kaskipuron mittavasta tuotannosta, 576 grafiikkateoksesta on salkkuihin säilytetty lähes 60 vedosta, joita vain harvat hänen taiteesta kiinnostuneet ovat päässeet vapaasti tarkastelemaan.

Muistonäyttelyyn avasimme kaksi ruotsalaisen taidekauppias Bo Alverydin vuonna 1978 tilaamaa grafiikkasalkkua, jotka luomassaan graafisessa teatterissa Pentti nimesi Stilleben I:ksi ja Stilleben II:ksi. Teosten aiheina pääasiassa erilaisista keittiön objekteista koottuja asetelmia, joista tekijä halusi käyttää mieluummin saksalaista stilleben nimitystä kuin italialaista natura mortaa, joka suomeksi merkitsee kuollutta luontoa. Kaskipuron teosten objektit eivät olleet kuolleita vaan hiljaisinakin elossa. Hän onkin todennut että ”hiljaisuus on tärkeää ja tavoittelen siihen liittyvää intensiteettiä”.

Vaikka salkkuja valmistettiinkin 80 kappaleen sarja niin kotimaassa niitä ehjinä sarjoina on vain rajoitetusti ollut esillä jos ollenkaan. Kumpikin salkku sisältää neljä grafiikanlehteä. Kaikki tekijän vedostamia. Näyttelysalkut lainassa Grafiikanpaja Himmelblaun kokoelmasta.

STILLEBEN I                    

Makkara                             kuivaneula+akvatinta                               1976-78

Kaksi porkkanaa                kuivaneula+akvatinta                               1977

Yksi ja puoli perunaa         kuivaneula+akvatinta                               1977

Makaava pussi                   kuivaneula+akvatinta                               1978

STILLEBEN II                   

Museopaketti                      kuivaneula+akvatinta                               1977

Suuri lanttu                         kuivaneula+akvatinta                               1977

Limppu                               kuivaneula+akvatinta                               1978

Kukkia ikkunalla                 kuivaneula                                                1978

TYSTA STILLEBEN

Konstgrafik av Pentti Kaskipuro

Vernissage 4.10.2022 kl. 18-20

Design- och byggkostnaderna för St. Henriks ekumeniska konstkapell täcktes med lånepengar. Ett sätt att samla in pengar var försäljning av konstgrafik. För det ändamålet utarbetades en grafikportfölj av Pentti Kaskipuro, som innehöll fyra grafikblad i färg och ett svartvitt.

Eftersom en stor del av Kaskipuros produktion har blivit bekant i samband med många tidigare utställningar, ville föreningen Pro Kaskipuro ta med sig verk, gömda i portföljer, till Konstkapellet. Av Pentti Kaskipuros omfattande produktion, 576 grafiska verk, har nästan 60 tryck bevarats i portföljer, som endast ett fåtal intresserade av hans konst, har fått ta del av.

Till minnesutställningen öppnade vi 1978, två grafiska portföljer beställda av den svenska konsthandlaren Bo Alveryd, som Pentti döpte till Stilleben I och Stilleben II i den grafiska teatern han skapat. Tema för verken är främst stilleben av olika köksföremål, för vilka tillverkaren hellre använde den tyska termen stilleben, än den italienska natura morta, som på finska betyder död natur. Föremålen i Kaskipuros verk är inte döda, utan fortfarande levande. Han lär ha sagt att ”tystnaden är viktig och jag strävar efter den tilllhörande intensiteteten. ”.


Även om en serie på 80 portföljer tillverkades, har det i Finland endast i begränsad omfattning ställts ut, intakta uppsättningar. Varje portfölj innehåller fyra grafiska blad. Samtliga tryckta av tillverkaren. Utställningsportföljerna är utlånade av Grafiikanpaja Himmelblaus samling.


STILLEBEN I                                          

Korv                                    torrnål+akvatint                                        1976-78

Två morötter                       torrnål+akvatint                                        1977

En och en halv potatis       torrnål+akvatint                                        1977

Liggande påse                    torrnål+akvatint                                        1978

STILLEBEN II                   

Museipaket                        torrnål+akvatint                                        1977

Stor kålrot                           torrnål+akvatint                                        1977

Limpa                                 torrnål+akvatint                                        1978

Blommor på fönstret      torrnål                                             1978

Pro Kaskipuro yhdistys

Taidegraafikko Pentti Kaskipurolle perustettiin oma nimikkoyhdistys 20.1.2021. Jos Pentti olisi elossa voisi hyvin kuvitella hänen lakoonisesti toteavan ettei katso ansainneensa moista huomionosoitusta. Varsin vaatimattoman luonteen kun oli tunnetusti eläissään omannut.

Pentti Kaskipuro oli modernismin ihanteita – aitoutta, yksinkertaisuutta ja askeettisuutta kunnioittava taiteilija. Tunnustettu tosiasia on, että hän oli myös suomalaisen taidemaailman ja taidegrafiikan merkittävimpiä toimijoita; taiteilija ja opettaja. Kaskipurolle oli koko hänen uransa ajan ollut ominaista kokonaisvaltainen suhde elämään ja työhön mikä kuvastaa hyvin hänen taiteilijaluonnettaan. Pentti Kaskipuro on yksi tunnetuimmista suomalaisista ja myös ulkomaisen mittapuun mukaan varmasti eräs arvostetuimmista taidegraafikoistamme. Kaskipuro kuoli 4.9.2010.


Pro Kaskipuro yhdistyksen tavoitteena on kunnioittaa taiteilijan mittavaa elämäntyötä. Hänen hiljaisuutta täynnä olevassa taiteessaan yhdistyy toisen maailmansodan jälkeisen taidegrafiikan pyrkimys tekniseen täydellisyyteen ja suomalaisesta muotoilusta kuuluisaksi tullut pelkistetyn yksinkertaisuuden tavoittelu. Omaa aihemaailmaansa hän esitti asetelmina perustamassaan graafisessa teatterissa. Kaskipuron teokset ovat myös hyvin nykyaikaisia ja kestäneet aikaa muuttumatta vanhahtaviksi. Samalla yhdistys pyrkii lisäämään kiinnostusta taidegrafiikkaan ja tuottamaan täydentävää tietoa lukuisille Kaskipuron taiteen ystäville.

Pro Kaskipuro yhdistyksen monipuolisessa toiminnassa yhdistyvät jäsenten mielenkiinto nimikkograafikon elämään ja mittavaan teostuotantoon joka on kestänyt aikaa ja säilyttänyt modernin ilmeensä. Yhdistys pyrkii tavoittamaan graafikko Pentti Kaskipuron vakiintuneiden ystävien lisäksi yhteyden uusiin taidegrafiikasta kiinnostuneisiin ikäluokkiin.

Haluatko mukaan Pro Kaskipuro yhdistyksen toimintaan? Kiinnostaako taidegrafiikka ja graafikko Pentti Kaskipuro? Lisätietoja yhdistyksestä löydät osoitteesta www.pro-kaskipuro.fi missä voit myös täyttää jäsenhakulomakkeen.

Yhteystiedot:

Tero Linnamies, hallituksen puheenjohtaja, tero@pro-kaskipuro.fi p. 0400 411 177

Marja Uusiluoto-Raaska, hallituksen varapuheenjohtaja, marja@pro-kaskipuro.fi

Juha Raaska, sihteeri, juha@pro-kaskipuro.fi                                                                             

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli

Seiskarinkatu 35, Hirvensalo, Turku

Avoinna ti–ke ja pe 11–15, to 11–18.30, la–su 12–15

Toiminnanjohtaja Aira Kuvaja, p. 0440 550 370, taide.kappeli@gmail.com