Päivä

15.04.2023
Päättynyt!

Aika

16:00

Paganinin ja Bachin musiikin ilta

Huippumuusikoiden Maksym Filatovin ja Marcin Wosinskin Paganini- ja Bach-konsertti. Liput Lippu.fi sekä ovelta tuntia ennen konsertin alkua. Aikuiset 25 €, opiskelijat ja eläkeläiset 17 € sekä lapset alle 15 vuotta 12 €.

Ohjelma:
Niccolò Paganini – Tre duetti concertanti per violini e fagotto
Yksi vähemmän tunnetuista Niccolò Paganinin sävellyksistä, joka on alunperinkin kirjoitettu viululle ja fagotille.
Teoksesta soitetaan nyt kolme osaa, jotka esittelevät Paganinin musiikin eri piirteitä.
Osat ovat kaikki virtuoottisia ja eivät eroa mestarin muista teoksista merkittävästi.
Melodinen ja monimuotoinen teos sisältää runsaasti kohtia, joissa kumpikin solisti pääsee esittelemään taitojaan.
Ehdottomasti esittämisen arvoinen kappale kaikkien muiden sävellysten lomassa.

Niccolò Paganini – Capriccio nr 24  Teema ja variaatiot
Viimeinen osa Paganinin kuuluisasta kapriisien ryhmästä. Pääteemaa seuraa yksitoista muunnelmaa, jotka huipentaa upea viimeinen osa.
Tämä sävellys on ollut ja yhä on suuri inspiraatio muusikoille genrerajojen poikki; kappaleesta ovat inspiroituneet niin klassisen, kuin pop- ja rockmusiikin esittäjätkin.
Tätä sävellystä ovat käyttäneet suuret säveltäjät, kuten Johannes Brahms, Sergei Rahmaninov ja Witold Lutosławski tulkinnoissaan;
Kaikki heistä työstivät Paganinin teemoista uudet teokset.

Johann Sebastian Bach – 2. Sellosarja, Prélude/Allemande/Courante

Tämä melankolisen karaktäärin omaava teos on kirjoitettu tavalla, joka esittelee täydellisesti sooloinstrumentin äänenkäytöllisiä ulottuvuuksia.
Ehdottomasti yksi barokin ajan tärkeimmistä teoksista. Nykyään tämä teos on yksi esitetyimmistä soolosoitinteoksista eri soittimilla. Konsertissa kuullaan sovitus fagotille kolmesta ensimmäisestä osasta.

Esiintyjät:

Marcin Wosinski – puolalainen fagotisti, on työskennellyt Tampere Filharmoniassa vuodesta 2016.

Valmistunut Musikhochschule Stuttgartista ja Musikhochschule Mannheimista Saksassa, Conservatoire de Strasbourgista Ranskassa.

Hän on työskennellyt useiden orkestereiden kanssa, kuten The Netherlands Symphony Orchestra, Stuttgarter Symphoniker, Bayern Radion sinfoniaorkesteri, Puolan radion sinfoniaorkesteri, National Forum of Music, Varsovan kansallinen kamariorkesteri.

Vuonna 2021 hän suoritti tohtoriopinnot Fryderyk Chopin Varsovan musiikkiyliopistosta pääaiheenaan ”Suomalaisten säveltäjien fagotille kirjoittamaa nykymusiikkia”. Hänen levytyksensä Jouni Kaipaisen ”Serenade Full Moon Lunatic Fagot op.42” on palkittu useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän perusti ”3 Ilmaa Trion”, jonka kanssa hän edistää suomalaista klassista musiikkia.

Maksym Filatov on suomalais-ukrainalainen viulisti. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta Helsingissä ja työskentelee Tampere Filharmoniassa.

Monien kansainvälisten kilpailujen voittaja. Hän on julkaissut yli 80 tallennetta verkossa ja saanut noin 500 000 suoratoistoa vain Spotifyssa.

Äskettäin noussut klassisen genren artistien 9 % parhaan joukkoon (Chartmetric.com). Violinist’s Podcast -podcastin juontaja.

Niccolò Paganini syntyi 1792 Genovassa Italiassa ja kuoli vuonna 1840 Nizzassa Ranskassa. Hän oli aikansa tunnetuimpia viulisteja. Hän konsertoi pääasiassa Italiassa, mutta myöhemmin myös Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja Puolassa. Paganini harjoitteli valtavasti hioakseen taitojaan mahdollisimman täydellisiksi. On yhä suuri mysteeri kuinka hän soitti niin ilmiömäisesti – oliko kyse vain valtavasta työmäärästä vai jostain suuremmasta. Yksi hänen tunnetuimmista ja tärkeimmistä sävellyksistä, 24 kapriisia sooloviululle op. 1, on sävelletty vuosina 1802-1817 ja julkaistu 1819. 

Johann Sebastian Bach – yksi barokkivuosisadan merkittävimmistä muusikoista. Syntyi vuonna 1685 Eisenachissa ja kuoli vuonna 1750 Leipzigissa Saksassa. On sekä mielenkiintoista, että nykyään vaikea ymmärtää Bachin musiikin olleen huomattavasti vähemmän arvostettua hänen eläessään. Bachin musiikki lähes unohdettiin tämän kuoltua. Kenties hänen musiikkinsa oli liian haastavaa aikalaisilleen, eikä Bach nauttinut vastaavaa kunnioitusta kuin myöhemmin. Säveltämisen lisäksi hän oli myös erittäin hyvä viulisti, alttoviulisti sekä cembalisti ja urkuri. Hänen sävellyksensä kuten Goldberg-muunnelmat, Brandenburgilaiset konsertot, Das Wohltemperierte Klavier ”hyvin temperoitu klaveeri” -sarja, Toccata & fuuga d-molli, Matteus-passio ja h-mollimessu ovat maailman tunnetuimpia sävellyksiä.

Musikkväll med Paganini och Bach

Paganini- och Bachkonsert med toppmusikerna Maksym Filatov och Marcin Wosinski. Biljetter från lippu.fi och vid dörren en timme innan konserten börjar. Vuxna 25 €, studerande och pensionärer 17 € samt barn under 15 år 12 €.

Niccolò Paganini föddes år 1792 i Genua Italien och dog år 1840 i Nice Frankrike. Han var en av sin tids mest kända violinister. Han gav konserter främst i Italien, men senare även i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Österrike och Polen. Paganini övade väldigt mycket och slipade sin skicklighet möjligast perfekt. Det är fortfarande ett mysterium hur han spelade så fenomenalt – var det frågan om en väldigt stor arbetsinsats eller något större. En av hans mest kända och viktigaste kompositioner, 24 kapricer för soloviolin op. 1, är komponerad år 1802 – 1817 och publicerad 1819.  

Johann Sebastian Bach – en av barockseklets främsta musiker. Han föddes år 1685 i Eisenach och dog år 1750 i Leipzig i Tyskland. Det är både intressant och nuförtiden svårt att förstå varför Bachs musik var avsevärt mindre uppskattad under hans livstid. Bachs musik glömdes nästan bort efter hans död. Kanske var hans musik för avancerad för den tidens människor och Bach respekterades inte såsom senare. Förutom kompositör var han också en skicklig violinist, altviolinist, cembalist och organist. Hans kompositioner som Goldbergvariationerna, Brandenburgkonserterna, Das Wohltemperierte Klavier ”vältemperat klaver” -serien, Toccata & fuga d-moll, Matteuspassionen och h-mollmässan tillhör världens mest kända kompositioner.

Program:
Niccolò Paganini – Tre duetti concertanti per violini e fagotto
En mindre känd komposition av Niccolò Paganini, som ursprungligen skrevs för violin och fagott. Av verket spelas nu tre delar, som beskriver olika karaktärsdrag i Paganinis musik.
Alla delar är virtuosa och skiljer sig inte nämnvärt från mästarens övriga verk.
Melodiska och mångfacetterade verket innehåller många ställen där båda solisterna kan visa sin skicklighet. Stycket är värt att uppföras bland andra kompositioner.

Niccolò Paganini – Capriccio nr 24 Tema och variationer
Sista delen av Paganinis berömda grupp av kapricer. Huvudtemat följs av elva variationer och avslutas av den storslagna sista delen. Denna komposition har varit och är fortfarande en stor inspiration för musiker över genregränser; Kompositionen har inspirerat artister inom klassisk, pop- och rockmusik.

Denna komposition har använts av stora kompositörer som Johannes Brahms, Sergei Rahmaninov och Witold Lutosławski i sina tolkningar. Alla bearbetade nya verk av Paganinis teman.

Johann Sebastian Bach – 2. Celloserie, Prélude/Allemande/Courante

Detta melankoliska verk är skrivet på ett sätt som visar perfekt soloinstrumentets ljudliga dimensioner.

Absolut ett av barocktidens viktigaste verk. Nuförtiden är detta verk ett av mest uppförda soloinstrumentverk för olika instrument. Under konserten hörs arrangemang för fagott från tre första delarna.

Artister:

Marcin Wosinski – polsk fagotist, har arbetat i Tampere Filharmonia sedan 2016.

Utexaminerad från Musikhochschule Stuttgart och Musikhochschule Mannheim Tyskland, Conservatoire de Strasbourg Frankrike.

Han har arbetat med många orkestrar som The Netherlands Symphony Orchestra, Stuttgarter Symphoniker, Bayern Radios symfoniorkester, Polska radions symfoniorkester, National Forum of Music, Warszawas nationella kammarorkester.

År 2021 doktorerade han vid Fryderyk Chopin Warszawas musikuniversitet med huvudämnet “Finska kompositörers nutidsmusik för fagott”. Hans inspelning av Jouni Kaipainens ”Serenade Full Moon Lunatic Fagot op.42” har belönats i flera internationella tävlingar. Han grundade ”Trio 3 ilmaa” där han befrämjar finsk klassisk musik.

Maksym Filatov är en finsk-ukrainsk violinist. Han är utexaminerad från Sibelius-Akademin i Helsingfors och arbetar på Tampere Filharmonia.

Har vunnit många internationella tävlingar. Har gett ut över 80 inspelningar på nätet och fått cirka 500 000 streamningar bara på Spotify.

Har nyligen stigit bland 9 % av bästa artister inom klassisk genre (Chartmetric.com). Värd för Violinist’s Podcast.