Päivä

02. - 30.03.2021
Päättynyt!

Aika

Koko päivä

Maria Ruoti: Mantiké

Mantiké – pyhyyden kokemuksen rajapinnassa

Maria Ruoti Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa 2.3.- 30.3.2022. Avajaiset pe 4.3. klo 17.30, tervetuloa!

Muinaiskreikan sana mantiké tarkoittaa tulevaisuuteen katsomista ja yhteyttä jumalalliseen. Taidekappelin maaliskuun näyttely rakentuu tiedollisen ja tiedostamattoman pyhyyden kokemuksen rajapintaan. Kuvat jatkavat kertomusta siitä, mihin sanallinen todellisuus loppuu ja tuntematon alkaa.

Teokset muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen teos on oma yksilönsä ja nimetty kreikkalaisen mytologian pohjalta. Kokonaisuutena näyttely rakentaa sillan näkymättämän ja näkyvän väliseen todellisuuteen.

”Sain inspiraation näyttelyn teeman, kun mietin luovuuden, kauneuden ja jumalallisuuden välistä suhdetta, sekä sitä, mitä on taiteen kieli. Mistä maalaan ja mitä maalaan?” Maria Ruoti kuvaa.

”Terminä mantiké osuu mielestäni oikeaan. Se kuvastaa ennalta katsomisen lisäksi jumalallisen tiedon hankintatapoja, joissa subjektina on Mantis. Mantis toimii ikään kuin välittäjänä tämän ja tuonpuoleisen välillä. Platon oli sitä mieltä, että kukaan ei voi tulla osalliseksi jumalallisesta tiedosta ilman, että jumalallinen inspiraatio olisi koskettanut.”

Taide on ilmiö, joka ilmenee todellisuuden kaikilla tasoilla ja kutsuu ihmisen kääntämän katseensa katoavaisen aineellisuuden maailmasta ikuiseen kauneuteen ja siihen, mikä on kauneuttakin kauniimpaa.

Maria Ruoti (s. 1983) on espoolainen päätoiminen taidemaalari, joka on keskittynyt tekemään erityisesti tilaustaidetta öljyväreillä perinteisille pinkopohjille.

”Tällä hetkellä opiskelen figuratiivista taidetta Helsinki Atelier of Representational Art Schoolissa, joka antaa taidemaalarin ammattipätevyyden. Taustaltani olen teologi ja oikeustieteilijä. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa, jossa keskityin systemaattiseen teologiaan sekä oikeusteoriaan”, taiteilija kertoo.

Hänen ensimmäinen taidenäyttelynsä pidettiin helmikuussa 2020, ja kaikki teokset myytiin näyttelyn aikana. ”Teokseni ovat herättäneet kansainvälistä mielenkiintoa ja minut kutsuttiin vuonna 2021 Espanjaan Madridiin suureen maailmanlaajuiseen galleriaketjuun Galleria Azuriin, jossa osallistuin ”Ad Astra” näyttelyyn.”

”Töitäni on esitelty brittiläisessä House and Garden lehdessä ja tullaan keväällä 2022 esittelemään lehdessä World of Interiors. Teoksiani löytyy yksityiskokoelmista Suomen lisäksi Australiasta, Iso-Britanniasta ja Sveitsistä.”

Maria Ruodin maalaustaide on inspiroinut muiden taiteenalojen ammattilaisia, joista esimerkkinä on New Yorkilainen pianisti Margin Alexander. Heinäkuussa 2021 Ruoti osallistui poikkitaiteelliseen näyttelyyn, jossa hänen maalauksensa pohjalta sävelletty pianokonsertti sai ensi-iltansa. Maria Ruoti on Suomen taiteilijat ry:n jäsen.

Inspiraatiota elämän monimuotoisuudesta

Elämä on tehty monista eri kerrostumista. Monimuotoisuus näkyy pimeyden hetkinä, onnena, ilona, rakkautena, kaipauksena, kärsimyksenä ja suruna. Nämä hetket saattavat olla ajallisesti lyhyitä, mutta opettavat meille paljon. ”Juuri nämä olemisen tilat, jotka ovat sidoksissa aikaan, toimivat vahvasti maalausteni inspiraation lähteenä. Nämä ajalliset formaatit toimivat väylinä ihmismieleen ja universaalien tunteiden ilmentymiseen. Teokseni kuvaavat sitä, johon rationaalisesti sanoitettavissa oleva päättyy ja tuntematon alkaa”, Ruoti sanoo.

”Luonto on elementtinä voimakas ja vaikuttaa työskentelyyni erityisesti värien käytön suhteen. Tämän kiertokulun harmonia elää paletissani ja antaa oman rytminsä taiteelliseen prosessiin. Utuiset pastellit ja elävä struktuuripinta kuvastavat elämän vastakohtaisuutta ja arvoituksellisuutta. Luonto luo käsitystä hyväksynnästä ja rauhasta. Tämä rauha on nähtävissä teosteni voimaannuttavana läsnäolona, joka viestittää syvempää yhteyttä ja laajempaa ymmärrystä asioiden syy- ja seuraussuhteista.”

Taidetta tarkoituksella

”Päämääräni on tehdä työtä, jolla on merkitys ja kestävä arvopohja. Tämä tarkoittaa sitä, että lahjoitan vuosimyynnistäni 3 % Naisten Pankille, joka lahjoitusten turvin parantaa naisten asemaa ja elämänlaatua kehittyvissä maissa. Toiminta perustuu koulutukseen, jonka avulla naiset pääsevät kiinni toimentuloon ja heidän asemansa yhteisössä paranee. Tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin.”

Maria Ruoti p. 044 55 89 247, RUOTI.ARTDESIGN@GMAIL.COM

WWW.RUOTIARTDESIGN.COM

Instagram: @ruotiartdesign

Facebook: Ruoti Art & Design