3.10. – 30.10. Kerstin Lamppu: Silmästä silmään – Öga mot öga.